• frankie@zindn.com
  • सोम - शुक्र 9:00AM देखि 18:00PM सम्म
footer_bg

नगरपालिका

नमस्कार, ZINDN मा स्वागत छ!
  • नगरपालिका

    नगरपालिका

    कोटिंग प्रणाली 1. चिसो ग्याल्वनाइजिंग कम्पाउन्ड।2. चिसो ग्याल्भेनाइजिंग कम्पाउन्ड + मिड कोट + PU वा फ्लोरोकार्बन।3. इपोक्सी ग्राफीन जस्ता + PU वा फ्लोरोकार्बन।4. इपोक्सी जस्ता प्राइमर + मध्य कोट + PU वा फ्लोरोकार्बन।...
    थप पढ्नुहोस्